Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/546/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že byly splněny podmínky § 706 obč. zák., a že nájem bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, přešel z ... na ...  s tím, že nájemní smlouva k bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 roky

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 26.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout