Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/544/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na podání žaloby na vyklizení bytu

Předkládám k projednání návrh na podání žaloby na vyklizení bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání žaloby na vyklizení bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, ... , bytem na uvedené adrese, z důvodu přetrvávajících nedoplatků na nájemném a službách spojených s užíváním bytu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit předání podkladů k podání žaloby Odboru servisních služeb
Termín plnění: 17.05.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout