Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/545/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 11 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou
do 14. 5. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15. 5. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs. s notářským zápisem o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

2.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, s ... , na dobu určitou do 14. 2. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15. 2. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

3.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 9. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 4. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs. s tím, že do 30. 9. 2013 uhradí veškeré dluhy včetně poplatku z prodlení vzniklé za období neošetřené notářským zápisem

4.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Hlubočepy, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 11. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 12. 2012 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

5.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Motol, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 7. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

6.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 150 Kč/m2/měs. (smluvní nájemné)

7.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 7. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

8.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 3. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 4. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

9.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 7. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

10.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... na dobu určitou do 31. 10. 2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 11. 2013 za nájemné ve výši 147,20 Kč/m2/měs. (smluvní nájemné)

II.
Zamítá
1.

žádost ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na uvedené adrese z důvodu přetrvávajícího dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a neplnění splátkové dohody

III.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 26.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout