Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/485/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 665, V Lesíčku č. o. 1, k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 665 a na pozemku parc. č. 196 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 665 V Lesíčku č. o. 1, a na pozemku parc. č. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), vše
k. ú. Smíchov, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák. 72/1994 Sb. bez splátek a bez slev takto:
 


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 25. 2. 2013
datum akceptace nabídky: 27. 2. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku:
303/15544
velikost bytu: 1+0 30,3 m2 
kupující: ... celková kupní cena: 666.600 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 665/14, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: M. Šesták		


					
Vytisknout