Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/494/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Souhlas s pořádáním akce "Den Země" na pěší zóně Anděl a schválení smlouvy o výpůjčce s TSK

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pořádá již několikátý ročník informační kampaně pro veřejnost u příležitosti svátku "Den Země" a v rámci spolupráce s naší MČ žádá o zajištění záboru na pěší zóně Anděl dne 9. 5. 2013
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s pořádáním propagační akce "Den Země" na pěší zóně Anděl
dne 9. 5. 2013 od 9:00 do 18:00 hodin

II.
Schvaluje
1.

smlouvu o výpůjčce č. 9/13/364/0011 s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č. 8, Praha 1, která je přílohou tohoto materiálu

III.
Ukládá
1. Nedvědovi Jaroslavu, zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit starostovi k podpisu smlouvu č. 9/13/364/0011 se společností TSK
Termín plnění: 30.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout