Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/484/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na uzavření dvou dohod o skončení nájmu bytu

Předkládám k projednání návrh na uzavření dvou dohod o skončení nájmu bytu dle ust. § 710 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu č. 8 ve 2. podlaží domu na adrese ... , Praha 5, k. ú. Košíře", s ...  ke dni 15. 4. 2013 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

2.

uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu č. 13 ve 2. podlaží domu na adrese ... , Praha 5, k. ú. Hlubočepy" ...  ke dni 30. 4. 2013 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit podpis "Dohod o skončení nájmu bytu" (dle příloh č. 1 a 3 tohoto materiálu) statutárním zástupcem MČ Praha 5
Termín plnění: 12.04.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: M. Šesták		


					
Vytisknout