13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/476/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Memorandum ve věci urychlení likvidace Bytového podniku v Praze 5, s. p. v likvidaci

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci o průběhu plnění vyplývající z Memoranda uzavřeného mezi Ministerstvem financí, MČ Praha 5 a Bytovým podnikem v Praze 5, s. p. v likvidaci

2.

informaci o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 5, s. p. v likvidaci

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. informovat BP v P5 s. p. v likvidaci o projednání předložené souhrnné zprávy o průběhu likvidace v RMČ
Termín plnění: 30.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0