Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/486/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 149 U Malvazinky 22, k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 149,
U Malvazinky 22, pozemku parcel. č. 1810/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 1810/1 (zahrada), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák. 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 149, U Malvazinky 22, pozemku parcel. č. 1810/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 1810/1 (zahrada), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák. 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"  takto:

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 30. 11. 2012
datum akceptace nabídky: 18. 3. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a zast. pozemku: 51/324
velikost podílu na souvisejícím pozemku 1/5
velikost bytu: 2+1/B  51,07 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 808.510 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 149/4, k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. M. Zelený		


					
Vytisknout