Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/489/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Pověření společnosti Centra a. s. přípravou podkladů k výběrovým řízením dle plánu zdaňované činnosti pro rok 2013

Rada městské části Praha 5
I.
Pověřuje
1.

SF Centra a. s. přípravou podkladů k poptávkovým a výběrovým řízením na dodavatele oprav a údržbových prací nad 200 tis. Kč

II.
Schvaluje
1.

využití organizátora zadávacích řízení

2.

členy hodnotící komise na otevírání obálek ve složení:
JUDr. Petr Lachnit, 1. zást.starosty
JUDr. Naděžda Kratochvílová, zást. starosty
Marek Kukrle, radní
zástupce SF Centra 


náhradníci ve složení:
Mgr. Patrik Havlíček, předseda výboru majetku a privatizace
Michal Šesták, radní
Ing. Jiří Vejmelka, zást. starosty
Jaroslav Nedvěd, zást. starosty
zástupce SF Centra 

III.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. informovat společnost Centra a. s. o usnesení RMČ Praha 5
Termín plnění: 05.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout