Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/488/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 2396/1, k. ú. Smíchov svěřená správa MČ Praha 5

Pan Karel Šebesta požádal o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 2396/1, k. ú. Smíchov z důvodu umístění přípojky PREdistribuce a. s. ke garáži v jeho vlastnictví na parc. č. 2396/3, k. ú.Smíchov
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

dohodu o využití pozemku parc. č. 2396/1, k. ú. Smíchov pro PREdistribuce a. s. Svornosti 3199/19a, Praha 5

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Dohody o využití pozemku parc. č. 2396/1, k. ú.Smíchov pro PREdistribuce a. s. Svornosti 3199/19a, Praha 5
Termín plnění: 31.05.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování:  Ing. M. Zelený		


					
Vytisknout