Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/487/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1456, k. ú. Jinonice ve svěřené správě MČ Praha 5

ENERGO PRAHA s. r. o. na základě plné moci od PREdistribuce a. s. požádala o vyhotovení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1456, k. ú. Jinonice ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s., Svornosti 3199/19a, Praha 5

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1456, k. ú. Jinonice
Termín plnění: 28.06.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. M. Zelený		


					
Vytisknout