13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/490/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na podporu charitativní akce IV. ročníku MDA RIDE

Radě MČ Praha 5 předkládám žádost o finanční příspěvek na charitativní akci "IV. ročník MDA RIDE", která se bude konat dne 22. 6. 2013 na smíchovské náplavce. Akci pořádá občanské sdružení MDA RIDE a MČ Praha 5 podporovala již několik minulých ročníků. V rámci celé akce bude MČ Praha 5 prezentována svým propagačním stánkem, propagačními materiály atd..
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na podporu charitativní akce IV. MDA RIDE, kterou organizuje občanské sdružení MDA RIDE, Zubatého 10/330, Praha 5, IČ 26564424.

2.

finanční prostředky ve výši 50 000 Kč budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013 z kapitoly 0601, § 3399 ostatní záležitosti kultury, položka 5222 neinvestiční transfery pro neziskové organizace na základě darovací smlouvy.

3.

v rámci propagace MČ Praha 5 umístí propagační stánek u vstupu na akci, kde budou hostesky rozdávat propagační materiály, balónky atd.. do celkové výše 35 000 Kč s DPH. Finanční prostředky na propagační stánek MČ Praha 5 (včetně elektřiny, helia na plnění balónků, práci hostesek atd) budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013, z kapitoly 0601, § 3319, ostatní záležitosti kultury, položka 5169 nákup ostatních služeb

			Poměr hlasování: 7/0/0