Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/490/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na podporu charitativní akce IV. ročníku MDA RIDE

Radě MČ Praha 5 předkládám žádost o finanční příspěvek na charitativní akci "IV. ročník MDA RIDE", která se bude konat dne 22. 6. 2013 na smíchovské náplavce. Akci pořádá občanské sdružení MDA RIDE a MČ Praha 5 podporovala již několik minulých ročníků. V rámci celé akce bude MČ Praha 5 prezentována svým propagačním stánkem, propagačními materiály atd..
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na podporu charitativní akce IV. MDA RIDE, kterou organizuje občanské sdružení MDA RIDE, Zubatého 10/330, Praha 5, IČ 26564424.

2.

finanční prostředky ve výši 50 000 Kč budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013 z kapitoly 0601, § 3399 ostatní záležitosti kultury, položka 5222 neinvestiční transfery pro neziskové organizace na základě darovací smlouvy.

3.

v rámci propagace MČ Praha 5 umístí propagační stánek u vstupu na akci, kde budou hostesky rozdávat propagační materiály, balónky atd.. do celkové výše 35 000 Kč s DPH. Finanční prostředky na propagační stánek MČ Praha 5 (včetně elektřiny, helia na plnění balónků, práci hostesek atd) budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013, z kapitoly 0601, § 3319, ostatní záležitosti kultury, položka 5169 nákup ostatních služeb

			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout