Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/483/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o uzavření nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o uzavření nájemní smlouvy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatelku o usnesení RMČ
Termín plnění: 26.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout