13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/481/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Předkládám k projednání žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Košíře, s ... , oba bytem na uvedené adrese, na základě žádosti ... o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 26.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0