Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/480/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o poskytnutí integračního bytu

Předkládám k projednání žádost o poskytnutí integračního bytu dle Varianty č. I. usnesení vlády ČR č. 543 ze dne 14. 5. 2008
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zařazení ... , dosud bytem ... , Praha 4, k. ú. Chodov, do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu (integrační byty) bez příslibu termínu řešení

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatelku o usnesení RMČ
Termín plnění: 26.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout