Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/479/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 2 žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , dosud bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 3. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 4. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

2.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 0+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , dosud bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14. 3. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15. 3. 2011 za nájemné ve výši 151,30 Kč/m2/měs.

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatelky o usnesení RMČ
Termín plnění: 26.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout