Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/429/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v roce 2012 z podkapitoly 0640 - kultura

Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v roce 2012 z podkapitoly 0640 - kultura na podporu kulturních a sportovních akcí v roce 2012 schválených RMČ ve výši 546 000 Kč, schválených ZMČ ve výši 270 000 Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vyúčtování finančních příspěvků schválených RMČ v roce 2012 z podkapitoly 0640 kultura ve výši 546 000 Kč dle přílohy č. 1

II.
Souhlasí
1.

s vyúčtováním finančních příspěvků schválených ZMČ v roce 2012 z podkapitoly 0640 kultura ve výši 270 000 Kč dle přílohy č. 2

III.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit vyúčtování finančních příspěvků schválených ZMČ v celkové výši
270 tis. Kč do Zastupitelstva MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová		


					
Vytisknout