Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/426/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Vyúčtování grantů v oblasti obnovy a zachování kulturních nemovitých památek za rok 2012

Tímto materiálem předkládám Radě MČ Praha 5 přehled vyúčtování grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s předloženým přehledem vyúčtování grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2012 dle přílohy č. 1 v celkové výši 100 000 Kč 

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit přehled vyúčtování grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2012 na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 4/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová, Ing. M. Zelený		


					
Vytisknout