Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/428/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2012

Tímto materiálem předkládám Radě MČ Praha 5 k odsouhlasení vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2012 dle přílohy číslo 1.
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s předloženým vyúčtováním grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2012 dle přílohy číslo 1 ve výši 765. 925 Kč

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2012 dle přílohy číslo 1 do Zastupitelstva MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová		


					
Vytisknout