Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/416/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1123-1124 Zahradníčkova č. o. 12 a 14, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku
č. p. 1123-1124 Zahradníčkova č. o. 12 a 14, podílu na pozemcích parc. č. 1935/6 a 1935/2 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka a podílu na pozemku parc. č. 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku č. p. 1123-1124 Zahradníčkova č. o. 12 a 14, podílu na pozemcích parc. č. 1935/6 a 1935/2 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka a podílu na pozemku parc. č. 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 10. 10. 2011
datum akceptace nabídky: 6. 3. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a zastavěných pozemcích: 806/24915
velikost podílu na souvisejícím pozemku: 806/106729
velikost bytu: 3+1 80,60 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 1.013.429Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 1123/04 k. ú. Košíře oprávněným nájemcům, ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová		


					
Vytisknout