Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/413/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 259 Štefánikova č. o. 51, k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 259 a podílu na pozemku parc. č. 3032/1 (zastavěná plocha) a podílu na pozemku parc.č. 3032/2 (zahrada) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5
28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 259 a podílu na pozemku parc. č. 3032/1 (zastavěná plocha) a podílu na pozemku parc. č. 3032/2 (zahrada) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov  oprávněnému nájemci bytu dle zák. č.  72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5", schválených ZMČ P5 č. usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 30. 8. 2012
datum akceptace nabídky: 27.2.2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 362/19150
velikost bytu: 1+1   36,2  m2
kupující: ... celková kupní cena: 577.000 Kč
  

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 259/15, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová		


					
Vytisknout