Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/412/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 29 Nádražní č. o. 21, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 29 a podílů na pozemku parc. č. 2926 (zastavěná plocha) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených 28. 6. 2011, č.usn 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek v domě č. p. 29 Nádražní  č. o. 21,  k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č. p. 29, pozemku parc.č. 2926 (zastavěná plocha a nádvoří),  k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným  nájemcům bytu dle zák. č.  72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5", schválených ZMČ č.usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:
  


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 18.2.2013
datum akceptace nabídky: 7.3. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 764/24448
velikost bytu: 2+1 76,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,447.960 Kč


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 4. 4. 2012
datum akceptace nabídky: 18. 3. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 437/24448
velikost bytu: 1+1 43,7 m2
kupující: ... celková kupní cena: 825.930 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 29/03, 15 k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová		


					
Vytisknout