Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/425/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Č. p. 3 Štefánikova č. o. 61 - Prodej půdní bytové jednotky, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněným nájemcům a stavebníkům

Prodej půdní bytové jednotky včetně podílu na spol. částech domu č. p. 3 a pozemku parc. č. 3024 (zastavěná plocha a nádvoří) , vše k. ú. Smíchov, Praha 5, oprávněným nájemcům a stavebníkům dle Zásad prodeje bytů schválených usnesením ZMČ 16/41/2012 z 3. 4. 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje půdní bytové jednotky včetně podílu na spol. částech budovy č. p. 3 a pozemku parc. č. 3024 (zastavěná plocha), vše k. ú. Smíchov, Praha 5 na adrese Štefánikova 3/61 oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu dle Statutu... a Zásad prodeje bytů, schválených usnesením ZMČ č. 16/41/2012 z 3. 4. 2012 takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 26. 2. 2013
datum akceptace nabídky: 6. 3. 2013
velikost podílu na spol. částech domu a pozemku: 2749/10171
velikost bytu: 6+1 274,9 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 9.223.961 Kč (vyrovnání závazku MČ Praha 5 vůči stavebníkovi ve výši 6.471.961 Kč, doplatek kupní ceny při uzavření kupní smlouvy 2.752.000 Kč)   

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit návrh na prodej b. j. 3/07, k. ú. Smíchov ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 4/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová, Ing. M. Zelený		


					
Vytisknout