Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/418/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 2173, náměstí 14. října č. o. 10, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 2173 a podílů na pozemku parc. č. 285 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových  jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 2173 náměstí 14. října č. o. 10 a podílů na pozemku parc. č. 285 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytu dle zák. 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto: 

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 8. 2. 2013
datum akceptace nabídky: 21. 2. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 765/28927
velikost bytu: 2+1 76,5  m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,372.000 Kč 

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 8. 2. 2013
datum akceptace nabídky: 13. 3. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 363/28927
velikost bytu: 1+1 36,3  m2
kupující: ... celková kupní cena: 757.000 Kč

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 6. 2. 2013
datum akceptace nabídky: 11. 3. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1022/28927
velikost bytu: 3+1 102,2  m2
kupující: ... celková kupní cena: 1.834.000 Kč

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 6. 2. 2013
datum akceptace nabídky: 20. 2. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 444/28927
velikost bytu: 2+0 44,4  m2
kupující: ... celková kupní cena: 925.000 Kč

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 5. 2. 2013
datum akceptace nabídky: 21. 2. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 389/28927
velikost bytu: 2+1 38,9  m2
kupující: ... celková kupní cena: 719.000 Kč

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 5. 2. 2013
datum akceptace nabídky: 27. 2. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 303/28927
velikost bytu: 1+0 30,3  m2
kupující: ... celková kupní cena: 560.000 Kč 

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č.2173/05, 12, 15, 19, 29, 30 k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 4/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová, JUDr. P. Lachnit		


					
Vytisknout