Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/36/2013
 
Předkladatel: Dufek Jan, JUDr., pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ P5

Revokace usnesení č. 49/1894/2012 ze dne 11. 12. 2012

Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení č. 49/1894/2012 ze dne 11.12.2012 takto:


RMČ Praha 5


schvaluje


rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků v celkové výši 1 141 900 Kč v rámci kapitoly 0926


 


z § 6112:


položky 5019(ostatní platy ) 255 000 Kč


položky 5023 ( odměny členů zastupitelstva) 145300Kč


položky 5029 (ost.platby) 400000Kč


položky 5162 ( tel.služby) 56000Kč


 


z § 6171:


položky 5021 ( OON ) 285600 Kč


 


na:


 


§ 6112:


položky 5032(zdr.poj) 11000 Kč


§ 6115:


položky 5021( volby ) 35400 Kč


§ 6171:


položky 5031 ( soc. poj. ) 987400 Kč


položky 5038 ( pov. poj. ) 108100 Kč 

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I. 1 v rozpočtu 2012
Termín plnění: 15.01.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout