Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/46/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů dle ust. § 715 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi ... , ... , Praha 5, k. ú. Košíře (obecní-priv. B) a ... , ... , Praha 5, k. ú. Smíchov (obecní-k ponechání v majetku MČ) za podmínky uhrazení dlužného nájemného a poplatků z prodlení v aktuální výši vztahujícím se k bytu na adrese ... , Praha 5, k. ú. Košíře do 28. 2. 2013

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 01.02.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout