Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/42/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Návrh odpovědí na petici rodičů žáků, pedagogů a přátel Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060

Radě městské části Praha 5 předkládám návrh odpovědi na petici rodičů žáků, pedagogů a přátel Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh odpovědi na petici rodičů žáků, pedagogů a přátel Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s vedoucí OŠKS předložit panu starostovi k podpisu odpověď na petici rodičů žáků, pedagogů a přátel Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
Termín plnění: 17.01.2013
			Poměr hlasování: 6/0/1
JUDr. P. Lachnit se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout