Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/49/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty

Prodloužení podnájemní smlouvy na jedno parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku č. 6 k podnájemní smlouvě č. 24/0/OOA/07 ze dne 27. 06. 2007, ve znění pozdějších dodatků uzavřené s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, se sídlem Praha 1, Rytířská 12, kterým se prodlouží doba podnájmu jednoho parkovacího stání do 31. 12. 2013, za podnájemné ve výši 10.500Kč/rok + DPH s tím, že ostatní ujednání se nemění

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 28.02.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout