Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/35/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrhy na uzavření dvou dohod o skončení nájmu bytu

Předkládám k projednání návrhy na uzavření dvou dohod o skončení nájmu bytu dle ust. § 710 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu č. 11 (ev. č. 2) v 1. NP domu na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov", s ... , ke dni 31. 1. 2013 dle přílohy tohoto materiálu

2.

uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu č. 12 (ev. č. 4) v 1. NP domu na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov", s ... ke dni 10. 9. 2012 dle přílohy tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit podpis "Dohod o skončení nájmu bytu" statutárním zástupcem MČ Praha 5
Termín plnění: 25.01.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout