Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/37/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 17/673/2012, bod I.5. ze dne 15. 5. 2012

Předkládám k projednání návrh na revokaci usnesení RMČ č. 17/673/2012, bod I.5. ze dne 15. 5. 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení RMČ č.  17/673/2012, bod I.5. ze dne 15. 5. 2012 týkající se uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... takto:

RMČ schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 5. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 6. 2012 za nájemné ve výši 100 Kč/m2/měs. hrazené do 30. 11. 2012 a od 1. 12. 2012 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 30.01.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout