Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/34/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na pronájem volného bytu

Předkládám k projednání návrh na pronájem volného bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1, standardní kvality, na adrese Švédská 107/39, Praha 5, k. ú. Smíchov, ... ( zařazen do evidence žadatelů ze sociálních důvodů), na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 119/Kč/m2/měs., s notářským zápisem o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu a kaucí ve výši 3násobku měsíčního nájmu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 25.01.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout