Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/32/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby - "Dostavba areálu Ital Auto s. r. o. - 2. etapa, Za Opravnou 186/1, Praha 5 - Motol"

Europrojekt s. r. o. na základě plné moci od společnosti Ital-Auto s. r. o. ze dne
26. 6. 2008 požádal o stanovisko k výše uvedené stavbě
Rada městské části Praha 5
I.
Neschvaluje
1.

záměr investora Ital-Auto s. r. o. na "Dostavbu areálu Ital-Auto s. r. o.- 2. etapa Za Opravnou 186/1,  Praha 5 - Motol" na pozemcích parc. č. 6/1 a 489/2, k. ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5 dle přiložené projektové dokumentace  z důvodů negativních stanovisek ODP, OŠKS a KAR ÚMČ Praha 5

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. informovat investora akce "Dostavbu areálu Ital-Auto s. r. o.- 2.etapa Za Opravnou 186/1, Praha 5 - Motol" o stanovisku RMČ Praha 5 k projektové dokumentaci stavby na parc. č. 6/1 a 489/2, k. ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5
Termín plnění: 31.01.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout