Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/33/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5 - stavby "Vodovodní řad pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou" a "Jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou"

Na základě dokončení stavby "Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou" předkládám ke schválení návrh na odejmutí svěřené správy dokončené stavby v lokalitě Smíchov
Rada městské části Praha 5
I.
Žádá
1.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5 - stavby  "Vodovodní řad pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou" na pozemcích parc. č. 1114/2, 1114/10, 1114/17, 1114/18, k. ú. Smíchov za celkovou cenu350. 000 Kč včetně DPH a stavby "Jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou" na pozemcích parc. č. 4926/2, 1114/10, k.ú. Smíchov za celkovou cenu 650. 000 Kč včetně DPH

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. realizovat veškeré administrativní kroky žádosti o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5 - stavby "Vodovodní řad pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou" a "Jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou"
Termín plnění: 31.03.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout