Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/31/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 780 (18 m2) a části pozemku parc. č. 2021/9 (23 m2) ve vlastnictví hl. m. Prahy, za část pozemku parc. č. 781 (62 m2) ve vlastnictví žadatele, vše v k. ú. Košíře

Důvodem je zřízení vjezdu z ulice Vrchlického do objektu Polyfunkční dům Košíře office park
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se směnou části pozemku parc. č. 780 (18 m2) a části pozemku parc. č. 2021/9 (23 m2) ve vlastnictví hl. m. Prahy, za část pozemku parc. č. 781 (62 m2) ve vlastnictví žadatele, vše v k. ú. Košíře

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 780 (18 m2) a části pozemku parc. č. 2021/9 (23 m2) ve vlastnictví hl. m. Prahy, za část pozemku parc. č. 781 (62 m2) ve vlastnictví žadatele, vše v k. ú. Košíře
Termín plnění: 31.01.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout