Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/30/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 930/1 o výměře 130 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Účelem je scelení s pozemky ve vlastnictví žadatelů
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prodejem pozemku parc. č. 930/1 o výměře 130 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 930/1 o výměře 130 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
Termín plnění: 31.01.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout