Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 47/1802/2012
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty MČ P5

Stanovisko MČ Praha 5 k Návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚPn - CVZ IV

Zásadní připomínky MČ Praha 5 k návrhu zadání změn ÚPn CVZ IV
Přizván JUDr. Tomáš Homola, předseda Komise územního rozvoje
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh zadání změn CVZ IV č.


Z 2760/00 (Golfové křiště Motol)


Z 2761/00 (Radlice-areál oddechu Na Rovinách)


Z 2763/00 (Motol-sport)


Z 2766/00 (Smíchov-polyfunkční využití)


Z 2767/00 (Hlubočepy-polyfunkční využití)


Z 2768/00 (Smíchov-Drtinova)


Z 2771/00 (Smíchov-přístav Smíchov)


Z 2773/00 (Komunikace Na Pomezí))


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní 

2.

návrh zadání změny CVZ IV č.


Z 2765/00 (Jinonice-obytná zástavba s podílem rekreačních ploch) v západní části území (pozemky č. parc. 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1346/4, 1346/5, 1346/6, 1346/7, 1346/8, 1346/9, 1346/10, 1346/11, 1346/12, 1346/13, 1346/14, 1347, 1348, 1356/1, 1356/2, 1359/2, 1359/3, 1359/4, 1359/5, 1359/6, 1360, 1361/1, 1361/2, 1375/1, 1375/4, 1375/5, 1375/6, 1375/7k.ú. Jinonice) a


vyhrazuje si právo vyjádřit nesouhlas se změnou ve východní části území (pozemky č. parc. 1394/1, 1396/1, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399, 1400, 1401 k. ú. Jinonice) v dalším stupni projednání změny


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

3.

připomínky k návrhu zadání změny č. Z 2832/00 - změna textové části ÚPn (přílohy č. 1 OOP č. 6/2009) uvedené v příloze


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

II.
Žádá
1.

úpravu návrhu zadání změny č. Z 2762/00 (Rozšíření ploch pro rekreaci - Motol), spočívající v úpravě rozsahu území dle přiloženého zákresu


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

2.

úpravu návrhu zadání změny č. Z 2772/00 (Smíchov - východ), spočívající v úpravě rozsahu území dle přiloženého zákresu,
případně


doporučuje změnu č. Z 2772/00 (po požadované úpravě) sloučit se změnou Z 2771/00


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

III.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k Návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚPn - CVZ IV pořizovateli MHMP OÚP
Termín plnění: 29.11.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout