Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 47/1801/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Návrh na zadání veřejné zakázky "ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 760/10, stavební úpravy fasády, vč. výměny oken - uliční a dvorní fasády - dodatečné stavební práce"

Návrh na zadání výše uvedené veřejné zakázky výzvou jednomu zájemci - jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) ve vazbě na § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) ve vazbě na § 34 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších platných předpisů

II.
Jmenuje
1.

hodnotící komisi ve složení:
členové:


Mgr. Patrik Havlíček, zástupce starosty
Marek Kukrle, radní
Michal Šesták, radní
Ing. Pavel Rychnovský, OMI ÚMČ Praha 5
Bc. Pavel Vokoun, OMI ÚMČ Praha 5


náhradníci:
JUDr. Naděžda Kratochvílová, radní
Ing. Jiří Vejmelka, zást. starosty
JUDr. Petr Lachnit, zást. starosty
Ing. Helena Brůhová, OMI ÚMČ Praha 5
Ing. Jana Bryxi, OMI ÚMČ Praha 5

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. realizovat zadání veřejné zakázky "ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 760/10, stavební úpravy fasády, vč. výměny oken - uliční a dvorní fasády - dodatečné stavební práce" výzvou jednomu zájemci v jednacím řízení bez uveřejnění podle
§ 23 odst. 7 písm.a) ve vazbě na § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a předložit RMČ Praha 5 výsledky jednání hodnotící komise
Termín plnění: 11.12.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout