Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1644/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že nebyly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu 2+1 na adrese ... ... , nepřešel z ... na ... (dcera)

II.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese ... , ... s ... na dobu určitou 1 roku (z důvodu poskytnutí lhůty na vyřešení bytové otázky) od 1. 12. 2012 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

III.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 30.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout