Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1646/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za jiný obecní byt

Předkládám k projednání žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za jiný obecní byt
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pronájem uvolněného bytu 2+1 ve 2. NP domu na adrese ... , ... (byt po  ... ) ... , ... , ... výměnou za vrácení stávajícího bytu 3+1 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs. a nájemní smlouva ke stávajícímu bytu bude ukončena k datu
31. 12. 2012


 

2.

uzavření Dohody o skončení nájmu bytu 3+1 na adrese ... , ... s ... , bytem na uvedené adrese ke dni 31. 12. 2012

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 30.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout