Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1643/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

Předkládám k projednání žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese ... s manžely ... (vnučka) na základě žádosti manželů ... o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 30.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout