Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1645/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 8 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 40 Kč/m2/měs.


 

2.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností
od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.


 

3.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

4.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

5.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk se sníženou kvalitou na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 9. 2013 s platností ode dne podpisu a účinností od 1. 10. 2012 za nájemné ve výši 102 Kč/m2/měs. s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. poplatků z prodlení za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné 

6.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 0+1 na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs. 

7.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese
... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností
od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 150 Kč/m2/měs. 

8.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.  

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 30.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout