Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1652/2012
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty MČ P5

Revokace usnesení "Spolupráce při pořádání XI. ročníku střelecké soutěže Smíchovský střelec" č. 27/1082/2012 ze dne 24. 7. 2012

Radě MČ Praha 5 předkládám revokaci usnesení č. 27/1082/2012 ze dne
24. 7. 2012 v bodě 3. - finanční krytí - původně uvedená pol. 5169 /nákup služeb/ je nahrazena pol. 5175 /pohoštění/
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení č. 27/1082/2012 ze dne 24. 7. 2012 v bodě 3. takto:
RMČ Praha 5
schvaluje
provedení rozpočtového opatření převodem částky 10.000 Kč v rámci podk. 0739, § 5311, z pol. 5169 /nákup služeb/ na pol. 5175 /pohoštění

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu II.1
Termín plnění: 16.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout