44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1642/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu pro neplacení

Předkládám k projednání návrhy na podání 14 výpovědí z nájmu bytu z důvodu prokázaných nedoplatků na nájemném a službách spojených s užíváním bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání výpovědí z nájmu bytu pro neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu následujícím nájemcům:


1. ...


2. ...


3. ...


4. ...


5. ...


6. ...


7. ...


8. ...


9. ...


10. ...


11. ...


12. ...


13. ...


14. ...

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit podání výpovědí z nájmu bytu uvedeným nájemcům, ve spolupráci s OSS
Termín plnění: 30.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0