Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1650/2012
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty MČ P5

Monitoring výskytu uzavřené a otevřené drogové scény v lokalitě MČ Praha 5 (Barrandov a Hlubočepy) zajišťované střediskem pro prevenci a léčbu Drop In o. p. s

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh monitoringu výskytu uzavřené a otevřené drogové scény v lokalitě MČ Praha 5 (Barrandov a Hlubočepy) zajišťované střediskem pro prevenci a léčbu Drop In o. p. s
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

poskytnutí fin. příspěvku ve výši 28.475 Kč středisku pro prevenci a léčbu Drop In o. p. s na terénní program sociálních asistentů – Streetwork v rámci monitoringu výskytu uzavřené a otevřené drogové scény v lokalitě MČ Praha 5 (Barrandov a Hlubočepy)

2.

finanční krytí ve výši 28.475 Kč bude převedena z podkap. 0539, § 4399 Ost. záležitosti soc. a pol. zaměstnanosti pol. 5229 na §3541 Protidrogová politika pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 16.11.2012
2. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
2.1. zajistit vypracování objednávky na realizaci projektu "monitoring výskytu uzavřené a otevřené drogové scény" v lokalitě MČ Praha 5 ( Barrandov a Hlubočepy)
Termín plnění: 16.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout