Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1649/2012
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty MČ P5

Finanční příspěvek Základní organizaci Poštovka - Pegas na pořádání fotovýstavy "Senioři na výletě" dne 11. 12. 2012 v KK Poštovka

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Základní organizaci Poštovka - Pegas na pořádání fotovýstavy "Senioři na výletě" dne 11. 12. 2012 v KK Poštovka
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na pořádání fotovýstavy "Senioři na výletě" dne 11. 12. 2012 v KK Poštovka

2.

finanční krytí ve výši 5.000 Kč bude převedena z podkap. 0539,
§ 4399, položka 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím na § 4399, položka 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením

3.

darovací smlouvu mezi MČ Praha 5 a ZO Poštovka - Pegas

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 20.11.2012
2. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
2.1. zajistit uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a ZO Poštovka - Pegas
Termín plnění: 30.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout