Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1640/2012
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Smíchov s prodloužením doby trvání stavby

Supraphon a. s je vlastníkem dočasné stavby na pozemku parc. č. 1376 k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ P5. Doba trvání stavby byla odsouhlasena stavebním úřadem do 31.1 2. 2012, v současné době žádá Supraphon o souhlas s umístěním dočasné stavby
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prodloužením doby dočasné stavby ve vlastnictví Supraphon
a. s. umístěné na pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 do 31. 12. 2013

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat žadatele o schválení prodloužení umístění dočasné stavby ve vlastnictví
Supraphon a.s. umístěné na pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Smíchov ve svěřené správě
MČ Praha 5 do 31. 12. 2013
Termín plnění: 31.12.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout