Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1637/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na pronájem volného bytu

Předkládám k projednání návrh na pronájem volného bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1, standard na adrese Na Bělidle 297/36, Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... ... (zařazeni do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů), na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs., s notářským zápisem o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu, bez úhrady kauce

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 23.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout