Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1638/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na pronájem 2 volných bytů

Předkládám k projednání návrh na pronájem 2 volných bytů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 0+1, standard na adrese Plzeňská 2076/174, Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... ... (zařazen do evidence žadatelů, seniorů o pronájem obecního bytu), na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 119/Kč/m2/měs. s notářským zápisem o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu, včetně úhrady kauce

2.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 0+1, standard na adrese Plzeňská 2076/174, Praha 5, k.ú. Smíchov, s  ... ...  (zařazena do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů), na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 119/Kč/m2/měs. s notářským zápisem o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu, včetně úhrady kauce

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 23.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout