Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1498/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, podílu na pozemku parc. č. 818 (zastavěná plocha) a podílu na pozemku parc. č. 819 (související plocha), vše k. ú. Košíře vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, a podílu na pozemcích parc. č. 818 (zastavěná plocha), a parc. č. 819 (související plocha), vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:

bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 19. 9. 2012
datum akceptace nabídky: 3. 10. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 3691/103763
velikost bytu: 1+1  36,91m2
kupující: ...
celková kupní cena: 516.740 Kč
cena se slevou: 452.148 Kč   

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 479/16, k. ú. Košíře, oprávněným nájemcům ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 16.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout